اعضای هیات علمی

مریم کیان اصل
مربی پژوهشی (پایه 18)
نشانی الکترونیکی:vm.kian@yahoo.com 

 - آثار:
 کتاب
1-کارگاه صنایع دستی (سفالگری). از کتاب های درسی دوره متوسطه وزارت آموزش و پرورش .(1378)
2-آشنایی با صنایع دستی ایران. گروه مولفان ، از کتاب های درسی دوره متوسطه وزارت آموزش و پرورش .(1384)
3-سفال ایران . انتشارات دایره ( 1387)
4- فرهنگ و هنر،گروه مولفان از کتابهای پایه اول(دوره اول متوسطه)،دفتر تالیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظر(1392)
 
مقالات
1374 - جاجیم ایلام در مجله کتاب ماه هنر شماره 4.
1377 - نقد کتاب طرح های اسلامی .در مجله کتاب ماه هنر شماره 5
1380- آثار هنر زمودگری در خانه های تاریخی کاشان . مجله معمار . شماره 15.
1381- چلنگری در هنر های سنتی . ماهنامه کتاب ماه هنر . خرداد و تیر-ویژهنامه هنرهای سنتی1 شماره 45 -46
1381- نقوش زیر انداز های استان اردبیل .ماهنامه کتاب ماه هنر،بهمن و اسفند، ویژه نامه هنرهای سنتی2، شماره 54-53
1384- چاپ های سنتی ایران . خبرنامه فرهنگستان هنر . سال 4 . شماره 37 .
1384- ساخت قلمدان به شیوه ورقه ای . فصلنامه رشد آموزش هنر.دوره چهارم . شماره یک . زمستان84،شماره مسلسل:5
1385- نظری اجمالی پارچه های ایرانی .فصلنامه رشد آموزش هنر . دوره چهارم . شماره یک، پاییز 85،شماره پیاپی :7
1385- کتیبه های پولک زیر کوبه خانه عباسیان کاشان در مجموعه مقالات متون وکتیبه های دوران اسلامی، پژوهشکده زبان و گویش
1388- ضریح سازی در مجله نامه پژوهشگاه . شماره 25-24 .
1388- نقوش ساروجبری سربینه حمام وکیل شیراز . در مجله اثر شماره 46 – پاییز
1389- سفال ایران- همدان، فصلنامه الماس ،شماره 36 سال یازدهم ،تابستان ، ناشرشرکت تولیدی معدنی الماس گچ
1389- سفال ایران- شهرضا، فصلنامه الماس ،شماره 37 سال یازدهم ، پاییز ،ناشرشرکت تولیدی معدنی الماس گچ
1389- سفال ایران- نطنز، فصلنامه الماس ،شماره 38 سال یازدهم ، زمستان ، ناشرشرکت تولیدی معدنی الماس گچ
1389- کاشیکاری عمارت شمس العماره ، مجله اثر شماره 48 بهار
1390- سفال ایران- میبد یزد، فصلنامه الماس ،شماره 39 سال دوازدهم، بهار، ناشرشرکت تولیدی معدنی الماس گچ
1390- سفال ایران- مند گناباد، فصلنامه الماس ،شماره 40 سال دوازدهم، تابستان،ناشرشرکت تولیدی معدنی الماس گچ
1390- سفال ایران- میناب، فصلنامه الماس ،شماره 41 سال دوازدهم، پاییز ،ناشرشرکت تولیدی معدنی الماس گچ
1391- کاشی های منقوش حمام ابراهیم خان ظهیرالدوله در کرمان. دوماهنامه بیناب.شماره 21، انتشارات سوره مهر،حوزه هنری،مهرماه
1392- تزیینات ساروجبری در حمام کردشت. فصلنامه هنر و معماری رضوی، شماره 2، بهار 1391، دانشگاه بین المللی امام رضا
1393- بی توجهی به زیبایی شناسی عصر قاجار.(نقدکتاب) ماهنامه کرسی. سال دوم ، شماره14 مهرماه
1393- حسینیه مشیر در گذر تاریخ. مجله اثر، شماره64. بهار 1393
1395-روایت انگشتر سپاری پیامبر به حضرت علی در برخی معراج نگاره ها، مجموعه مقالات همایش ملی میراث روایی اسفند ماه 1393
1395- چکیده نگاری نقوش به کار رفته در بافته های عشایر ایلسون استان اردبیل. فصلنامه علمی تخصصی(هنرهای تجسمی) دانشکده هنر و معماری . سال چهارم. شماره چهارم. بهار و تابستان 1395
1395- بررسی تزیینات وابسته به معماری خانه ابراهیمی در کوچه شهیدگاه (طرح پژوهشی مصوب پژوهشگاه میراث فرهنگی)پاییز1395
 
همایش ها:
 
1382- بررسی نقشه فرش های کناره ای اردبیلی .نخستین همایش ملی تحقیقات فرش دستباف
1382-نگاره های آهکی حمام .در مجموعه مقالات همایش حمام، پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی
1383- جایگاه زمود گری در معماری سنتی .در مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی هنر و باستان شناسی . بنیاد ایران شناسی .
1387- آموزش استاد و شاگردی در کارگاه های اصناف دوره اسلامی، همایش آداب معنوی در هنرهای سنتی 
1387- محصولات سرامیکی در دوره صفوی،مجموعه مقالات هنرهای صناعی، انتشارات فرهنگستان هنر
1388- صندوق های قبر و شکل گیری ضریح در بقعه شیخ صفی الدین. همایش هنرهای شیعی.سازمان میراث فرهنگی کشور
 1388- کاشیکاری حمام ابراهیم خان کرمان. دانشکده شهید باهنر کرمان. همایش کرمان شناخت .
1391- تزیینات وابسته به معماری حسینیه مشیر شیراز، همایش ملی هنر و تمدن شیعی،حوزه هنری                                 
1391- خلاصه مقاله با عنوان تزیینات وابسته به معماری در حسینیه مشیر، همایش هنر و تمدن شیعی.حوزه هنری.
1391- معرفی بخشی ازکاشی های هفت رنگ شمس العماره ، همایش کاخ گلستان
1391- نقاشی رنگ و روغن روی کاشی های لعابدار، همایش ملی پژوهشی کاخ گلستان
1393- انگشترسپاری در معراج پیامبر(ص) پژوهشکده مردمشناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، همایش میراث روایی. 17 و 18 اسفند
1394- شهادت امیرالمومنین به روایت نگارگران معاصر ایران. پژوهشکده مردمشناسی پژوهشگاه سازمان میراث ، همایش رمضان. 10 تیرماه
1394- مسجد مشیر شیراز، پژوهشکده مردمشناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، همایش نماز در آیینه میراث فرهنگی.29 و30 اردیبهشت
1394- مفاهیم زایش و مرگ بر سفالینه های تدفینی در گورستان ب سیلک کاشان.نخستین همایش مردم شناسی مرک و زندگی
1395- روایت مراسم سلام نوروزی در دربار ناصرالدین شاه قاجار از قول معیرالملک. همایش ملی نوروز، میراث صلح
1395-آداب معنوی نظام استاد و شاگردی کارگاههای هنرهای صناعی در وره متاخر اسلامی. اولین همایش ملی علمی – پژوهش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران با تمرکز بر میراث علوم انسانی و تحول گرایی. شیراز بهار 1395
1395- نقاشی های مذهبی دیوار نگاره بقعه امام زاده ابراهیم شیراز.مجموعه مقالات اولین همایش ملی نقاشی و دیوار نگاره های مذهبی ایران.

پژوهش ها:
 1374- نقوش ظروف چینی های آبی و سفید ایران
1375- بررسی رایج ترینزیور آلات سنتی زنان بلوچ و سیستانی(سرپرست گروه پژوهشی) (طرح مصوب استانی)
1376 - شناسایی و مستند سازی هنر های صناعی استان ایلام (سرپرست گروه پژوهشی) (طرح مصوب استانی)
1377 - شناسایی و مستند سازی هنر های سنتی استان اردبیل(سرپرست گروه پژوهشی) (طرح مصوب استانی)
1378 -نقش و رنگ در زیر انداز های سنتی استان اردبیل
1380- هنر های کاغذی، ساخت قلمدان در آزمایشگاه مرمت آستان قدس رضوی(سرپرست گروه پژوهشی)
1382- جایگاه چلنگری(زمودگری) در معماری سنتی ایران. فصل اول کاشان
1383- کاشی های عمارت شمس العماره،کاخ گلستان
1383- نقوش کاشی های تصویری دوره قاجار(ناتمام)
1385- سیر تحول هنر سرامیک در ایران (طرح مصوب)
1386- آموزش استاد و شاگردی در کارگاههای هنرهای صناعی و اصناف دوره اسلامی
1387- ضریح سازی
1389- فرهنگ منسوجات مورد استفاده ایرانیان از دیر باز تا کنون (طرح مصوب) (نا تمام)
1390- تزیینات وابسته به معماری در حسینیه مشیر شیراز
1390 - کاشی های حمام ابراهیم خان ظهیرالدوله کرمان
1390- اطلس هنرهای سنتی(ناتمام) (سرپرست گروه)
1394- بررسی نقوش ساروجبری حمام های شهر سنندج
1395- شناسایی و مستند سازی تزیینات وابسته به معماری خانه ابراهیمی اردبیل(طرح مصوب)
مریم نعمت طاوسی
استادیار پژوهشی
تخصص: مطالعات تئاتر، روایت­شناسی
 -آثار:
کتاب­های تالیفی
1379:ادبیات نمایشی در گذر از مدرنیسم به پست مدرنیسم،انتشارات رابعه.
1392:فرهنگ نمایشهای سنتی و ایرانی، نشر دایره.
1394:زایش اسطوره، نشر جامی.
1394: مجموعه مقالات همایش میراث روایی(گردآوردنده)، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
 کتاب­های ترجمه­شده
1382:گوش کن انسان کوچک، نویسنده، نشر مس.
1388:هنر اجرا، نوشته رز-لی گلدبرگ، نشر نمایش(کتاب برگزیده فصل زمستان1388)
1395: مطالعات تئاتر، روبرت لیچ، نشرقطره.
 
مقالات تالیفی
1378:"فارس"،فصلنامه هنر،شماره41.
1380:"مقایسه کارکرد نظام نشانه­ای در تئاتر ارسطویی و تعزیه، نشریه بیدار.
1381:"تئاتر سنتی ایران"، ماهنامه هنر، کتاب ماه شماره 45 و46.
1383:مرد سیاه چهره:از اسطوره تا نمایش-نشریه هنرهای زیبا-شماره.19.
1384:"بازجست بن مایه­های اساطیری در داستانهای کلاسیک ایرانی"، پژوهش نامه(نشریه دانشگاه آزاد).
1385:"میرنوروزی:دادخواهی بهارانه مردم"، نشریه فرهنگستان هنر،ش
1386:"تاریخچه ادبیات نمایشی در ایران با تکیه بر نمایشنامه­های به چاپ رسیده"،رشد آموزش هنر،ش.
1386:"بازتاب اسطوره ادیپ در نظام روان تحلیل گری فروید"، در کتاب روانشناسی عصرها و دیدگاهها،سمت.
1386:شخصیت پردازی در مده آ(اوریپید) و مده(کرنی)-نشریه هنرهای زیبا-شماره29.
1386:"بازجست آیینهای سیاوشی"،مطالعات ایرانی،شماره12 .
2008April:"Siyavosh as a Vegetation Deity" -Iranian Studies-41.
1387:"بازیابی پیشینه تکیه به عنوان مکانی برای اجرای نمایش سنتی دینی"،نامه پژوهشگاه، ویژه نامه هنرهای سنتی، شماره24-25.
1391:"رمزگشایی آیین های بارانخواهی در ایران"، مطالعات ایرانی، شماره 21.
1392: "تبارشناسی شخصیت نمایشی کوسه در آیین­های نمایشی ایران"، مطالعات ایرانی، شماره 24.
1393: "شبیه­خوانی: از آیین تا نمایش"، فصلنامه فرهنگ و مردم، شماره1
1393: "ویراستاری پیوسته کتابهای مرجع به مثابه یک اصل علمی"، کرسی سال 2 ،شماره 14
1393:"بازخوانی روایت نمایشی افسانۀ جادویی: سلطان مار بهرام بیضایی"، فصلنامه تخصصی تئاتر، شماره6.
1394."بازجست پاره­های گمشده اسطوره گرشاسپ"، مجله مطالعات عرفانی و اسطوره شناختی، شماره38.
1394: "شخصیت­پردازی در ساختار نمایشی شبیه­نامه" در کتاب مجموعه مقالات نمایش­های آیینی-سنتی، انتشارات نمایش.
1394: "ریختارشناسی سیاه بازی"، فصلنامه تخصصی تئاتر، ش
زیرچاپ: نگارش مدخل­های "سیاه­بازی"، "تخت­حوضی" و "تقلید"  در دایره­المعارف بزرگ اسلامی.
 
مقالات ترجمه شده
 1377:"مصاحبه با گوردون گریک" ، نشریه صحنه، تهران،ش1.
1379:"نشانه شناسی یک اجرا" در کتاب تئاتر، انتشارات جهاد دانشگاهی.
1383:"بنیان ها و نظریه ها" درکتاب رویکردهایی به نظریه اجرا(مجموعه مقالات) ،نشر ماکان.
طرح­های پژوهشی:
1379-1380 :تعزیه در خوانسار(قودجان)-سازمان میراث فرهنگی
1381-1382:نمایش تخت حوضی-سازمان میراث فرهنگی
1385:تکیه تماشاخانه ای فراگیر برای نمایش سنتی ایرانی(با نگاهی به تکیه­های تهران قدیم)،پژوهشگاه میراث فرهنگی.
1387:بررسی تومار نقالی سامنامه، پژوهشگاه میراث فرهنگی.
1388:الگوی پراکندگی نمایشهای آیینی- سنتی ایرانی بر اساس منابع مکتوب،پژوهشگاه میراث فرهنگی.
1388:تدوین پرونده ثبت جهانی نقالی جهت ثبت در یونسکو به عنوان میراث در خطر،سازمان میراث فرهنگی(در سال 1390 در فهرست یونسکو به ثبت رسید).
1392-1393: مستندسازی سیاه بازی(تکه و تکه­کاری).
1393-1394: مستندسازی صورتک­های کاخ-موزه گلستان.
 
همایش­ها
1383:میراث نمایشی شرق- بنیاد ایرانشناسی(کنفرانس ایرانشناسی- آذرماه)
1387:بازتاب کردار اژدهاکشی در شاهنامه نگاری، نخستین همایش شاهنامه نگاری،فرهنگستان هنر
2010: Iranian Comic Female Plays, WOCMES, Barcelona
2012: Iranian Traditional Story-telling, 2th Global ConferenceStorytelling,  Salzburg
2013:”TracingAHeroicJourney”,6thAnnualInternationalConferenceonLiterature,
Athens,Greece.
1392: از آیین تا نمایش، نخستین همایش محرم، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
1393: مقایسه تطبیقی کوپید و پسیکه و تیپ 425 ب، نخستین همایش میراث روایی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
1393: شبیه­خوانی: از آیین تا نمایش، فصلنامه فرهنگ و مردم، ش1.
2015:NewItemforSofreofNowrouz:the DollofHajiFirouz,PanelonPuppetsandDollsofNowrouz,TehranCentre,West-‐eastregionalCenterofUNESCO
.
1394: ترنابازی، دومین همایش رمضان، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
1394: سیاه بازی، همایش تهران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و میراث تهران.
1394:       ، همایش ملی مردم شناسی مرگ و زندگی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و میراث تهران.
1395: انتقال مفاهیم دینی به روایتگری پرده­خوانی مذهبی، همایش فرهنگ و تمدن اسلامی.
 
 طلایه رویایی
 
استادیار پژوهشی
ترجمه (کتاب)
1395:چاپ سوم نمایش‌نامه‌ی "ستون‌های جامعه"، نوشته‌ی "هنریک ایبسن"، نشر قطره.
 
ترجمه و تألیف(کتاب)
 
1395:چاپ پنجم نمایش‌نامه‌ی "روسمرس‌هُلم"، نوشته‌ی "هنریک ایبسن" (به همراه تحلیل و بررس آن)، نشر قطره
 
تألیف (کتاب)
 
1395:چاپ دوم: "حرکت تئاتر به سمت شعر"، نشر قطره
 
 
تألیف (مقاله)
 
1379: "ایبسنی دیگر" (1)، مجله‌ی صحنه، شماره‌ی 6 و 7، سال دوم
1379 : "ایبسنی دیگر" (2)، مجله‌ی صحنه، شماره‌ی 9 و 10، سال دوم
1385 : "ناتورالیسم و زولا" (1) و (2)، روزنامه‌ی شرق‌، 14 و 15 فروردین 1385
1387 : "آن‌ها که به هنر مومنند"، روزنامه‌ی اعتماد، شماره‌ی   ، 1387
1389 : "بازتاب تاریخ و هنر کرمان در فیلم آتش سبز" (پذیرفته و ارایه‌‌شده در همایش کرمان‌شناخت،دانشگاه باهنر کرمان)، اردیبهشت 1389
1389 : "جست‌وجوی مفهوم شهود در زبان عرفان شرق و بازتاب آن در هنر و هنرمند" (پذیرفته‌شده در چهارمین همایش بین‌المللی هنر نبوی)، اردیبهشت 1389
1389 : "تبریز، بستر خلق نخستین نمایش‌نامه‌های ایرانی" (ارائه ‌‌شده در همایش "هنر قاجار، مکتب تبریز"؛ دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز و فرهنگستان هنر)،     خرداد 1389
1393:"هنرهای سنتی و ارتباط "مجله فرهنگ و ارتباط"
1395:"شکسپیر معاصرما"نقد کتاب "یان کات"در فصل نامه نمایش نامه ی کانون نمایش نامه نویسان ایران
 
 مقالات  چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی
 
1385 : "شهود در درک و آفرینش اثر هنری"، مجله‌ی علمی پژوهشی هنرهای زیبا، شماره‌ی 25، بهار 1385
 
1389 : "بوطیقای تصاویر و اشیاء در گفتمان سوررئالیستی" (مجله‌ی علمی پژوهشی پژوهش‌های زبان خارجی دانشگاه تهران)، پائیز 1389
1393 :   "بررسی نخستین نمایش نامه های ایرانی(فارسی و آذری)بر بستر تحولات سیاسی اجتماعی تبریز در دوره قاجار"(فصلنامه تخصصی تئاتر تهران) شماره 56 بهار 1393
1394 : "زایش اسطوره های جدید" (مجله‌ی علمی پژوهشی پژوهش ادبیات معاصر جهان دانشگاه تهران)
 
 پژوهش های تألیفی موظف ارائه شده به پژوهشگاه
 -    جستجو در مفهود شهود در زبان عرفان شرق و بازتاب آن در هنر و هنرمند.
- مقایسه‌ی تطبیقی «رستم و سهراب» و «کوهولین»."
- پژوهش در چگونگی معرفی صنایع دستی با استفاده از عناصر تصویری ،موسیقایی و کلامی.
- پژوهشی درباره ی چگونگی شکل گیری و کارکردهای نوین اسطوره.

سخنرانی 
     -        
1385 : سخن‌رانی با عنوان "آرمان‌گرایی در آثار ایبسن" –  دانشگاه سوره(با حضور دکتر آنا مارگرته هلگلن از کشور نروژ)
1385 : سخن‌رانی با عنوان "بررسی ترجمه‌ی آثار ادبیات نمایشی" –  خانه‌ی هنرمندان ایران (با حضور آقایان شهرام زرگرو دکتر بهزاد قادری)
1385 : سخن‌رانی با عنوان "ویژگی‌های آثار ایبسن" –  شبکه‌ی چهارم سیما
1387 : سخن‌رانی با عنوان "بازتاب هنرهای سنتی در سینمای مستند با تکیه بر آثار مستند محمد‌رضا اصلانی"بنیاد ایران‌شناسی (با حضور آقایان اصلانی و دکتر ناصر فکوهی)
1389 : سخن‌رانی با عنوان " بازتاب تاریخ و هنر کرمان در فیلم آتش سبز "– همایش کرمان‌شناخت، دانشگاه باهنر کرمان
 
مصاحبه و نشست تخصصی
 
1389: مصاحبه و گفتگو در باره فرهنگ در سه برنامه با رادیو فرهنگ
1392 :میز گرد تئاتر و ادبیات:"شاهنامه بنیان گذار گونه هایی از نمایش ایرانی "با حضور دکتر میر جلال الدین کزازی منتشر شده در شماره 169 مجله نمایش
مسابقات فرهنگی
1384 : نامزد دریافت جایزه‌ی بهترین پژوهش تئاتری (در میان سه نفر نهایی)در " نخستین دوره‌ی انتخاب آثار برگزیده‌ی ادبیات نمایشی ایران "
1384 : نامزد دریافت جایزه‌ی بهترین ترجمه‌ی تئاتری برای نمایش‌نامه‌ی «ستون‌های جامعه» (در میان سه نفر نهایی) در "نخستین دوره‌ی انتخاب آثار برگزیده‌ی ادبیات نمایشی ایران"
1386 : نامزد دریافت جایزه‌ی بهترین ترجمه‌ی تئاتری برای نمایش‌نامه‌ی «روسمرسهلم» (در میان سه نفر نهایی)در "دومین دوره‌ی انتخاب آثار برگزیده‌ی ادبیات نمایشی ایران"
1392:نامزد دریافت بهترین تألیف در "هفتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران"
1394:برنده جایزه برگزیده بخش پژوهش های ادبی ششمین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی
1394:دریافت عنوان و جایزه پژوهشگر برتر سال 94 از پژوهشگاه میراث فرهنگی
 
نمایش‌نامه‌های اجرا شده (در مقام نویسنده و مترجم)
 
1371 : همکاری در تنظیم متن نمایش‌نامه‌ی "یادگار سال‌های شن"، به کارگردانی علی رفیعی، تالار وحدت
1374:  نویسنده نمایش‌نامه‌ی"مایا"–  به کارگردانی مجید گیاه‌چی در جشنواه‌ی دانشجویی و اجرا در سالن تجربه‌ی نمایش    دانشگاه تهران (دانشکده‌ی هنرهای زیبا) و آمفی‌تئاتر دانشگاه پلی‌تکنیک (امیرکبیر)    
1375: نویسنده نمایش‌نامه‌ی "می‌خواستم یک دل باشم، یک‌دل" –  به کارگردانی مجید گیاه‌چی، سالن شماره‌ی 2                       (تئاتر شهر)  
1376: نویسنده نمایش‌نامه‌ی "می‌خواستم یک دل باشم، یک‌دل" – به کارگردانی مجید گیاه‌چی، تالار فارابی                        (دانشگاه هنر)
1384:  نویسنده نمایش‌نامه‌ی "در فنجان قهوه" –  به کارگردانی حسین عاطفی در جشنواه‌ی بین‌المللی تئاتر فجر،  سالن چهار سو (تئاتر شهر)
1388: ترجم نمایش‌نامه‌ی "روسمرس‌هلم" (اسب‌های سفید)– به کارگردانی محمودرضا رحیمی در جشنواه‌ی بین‌المللی تئاتر فجر، سالن چهار سو (تئاتر شهر)
 
 

 
سید عبد المجید شریف زاده خاوری
استادیار پژوهشی

تالیفات:  
پژوهشها
1368: پژوهشی در هنرهای سنتی و گفتگویی با اساتید آن ـ 1 : مینا ساز ، سید محمد  قیهی، اصفهان ـ 2 : کاشی سازی ، علی محمد شمیران ـ 3 : نگارگری، هوشنگ جزی زاده ،
اصفهان.
1368: نخ گلابتون ـ گفتگویی با استاد حسن فولادگر.
1371:تمثیل شناسی.
1371:حکمت هنر اسلامی.
1379: شیخ صنعان و نگارگران.
1379:تاریخچه صحافی سنتی و جلدسازی در ایران.
1379:پیکرتراشی در یونان.
1379:هنر صدر مسیحیت.
1380:شاهنامه در چاپ سنگی.
1380:نقاشی رومی.
1380: بررسی نقوش فرش کرمان.
1380:جلدهای دوره اسلامی.
1382: شناسایی و احیاء نقش مایه های فرش دستباف استان کردستان.
 
کتابها
1370: نامورنامه(در معرفی شاهنامه های مصور موجود در موزه های میراث فرهنگی) ، تهران : انتشارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی - معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشور- اداره کل موزه ها. 359 ص : مصور (رنگی).
1375: تاریخ نگارگری در ایران . سوره . تهران . 219 ص .
1380: برنامه درسی هنر دوره ابتدایی ـ اداره کل چاپ و توزیع کتب درسی ـ تهران.
1393: دو نگاره(تحلیل دو مجلس نگارگری از شاهنامه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک). همکاران پژوهشی : زهرا تقدس نژاد و رضا میرمبین. پازینه و کتابخانه و موزه ملی ملک. تهران.
1381: دیوارنگاری در ایران( زند و قاجار ) ـ انتشارات موسسه صندوق تعاون سازمان میراث فرهنگی کشور ـ تهران . 200 ص : مصور ( بخشی رنگی )
1381: آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران ـ دوره پیش دانشگاهی ـ رشته هنر ـ تهران ـ انتشارات مدرسه ـ 1381 . 125 ص : مصور (رنگی )
1382: تاریخ هنر نگارگری ـ کمال هنر، خوش نهاد پیمان ـ تهران - ص 160 مصور .
1384: دادور، ابوالقاسم ـ تاریخچه نقاشی ایران و جهان ( به انضمام تاریخچه مختصر مجسمه سازی جهان ) ـ مؤلفان : ابولقاسم دادور، سید عبدالمجیدشریف زاده، امیر اقبال حیدرپور و ... انتشارات سنبله ـ مشهد ـ 424 ص ( مرجع کامل کنکور هنر : 5 ) .
1387: هندسه نقوش[ 1 ] ـ فنی و حرفه ای ـ رشته های صنایع دستی ـ مرمت آثر فرهنگی ـ شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران ـ 118 ص و مصور .
 
1393: دونگاره(تحلیل دو مجلس نگارگری از شاهنامه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک). همکاران پژوهشی : زهرا تقدس نژاد و رضا میرمبین. پازینه و کتابخانه و موزه ملی ملک. تهران.
1393: شاهنامه نگاری در ایران. پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی. سوره مهر. تهران.
1393: شاهنامه نگاری در ایران. پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی. سوره مهر. تهران.
مقالات
1369:گلابتون ـ میراث فرهنگی ـ شماره 2 ـ ص 34 .
1371:نسخه خطی برزونامه ـ مجله میراث فرهنگی ـ سال سوم ـ شماره 5 ـ ص 40 .
1371:نسخه خطی شاهنامه قاسمی ـ مجله موزه ها ـ شماره 12 ـ ص 28 .
1372:شعربافی ـ میراث فرهنگی ـ شماره 8 و 9 ـ ص52 .
1372:سخنی دیگر درباره شاهنامه داوری ـ مجله موزه ها ـ شماره 13 و 14 ـ ص 53 .
1373:نگاهی به تاریخ دست نوشته های وقفی در ایران ـ میراث جاویدان ـ فصلنامه فرهنگی، تحقیقی، اجتماعی و تاریخی ـ سال دوم ـ شماره 5 ـ ص 52 .
1373:دیوارنگاره های پیررودبند ـ میراث جاویدان ـ فصلنامه فرهنگی، تحقیقی، اجتماعی و تاریخی ـ سال دوم ـ شماره 3 ـ ص 132 .
1374:تأثیر نقاشی غرب بر نگارگری ایران ـ میراث فرهنگی ـ شماره 13 ـ ص 26 .
1375خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم ـ میراث فرهنگی ـ شماره 16ـ ص 8 .
1375:هنر سنتی ، حقیقت سرمدی ـ مجله میراث فرهنگی ـ شماره 15 ـ ص 48 .
1376:تاریخ زری بافی در ایران ـ میراث فرهنگی ـ شماره 17 ـ ص 66 .
1377:تاریخ نگارگری ایران ـ کتاب ماه هنر ـ شماره 6 ـ ویژه نگارگری ـ سال اول ـ ص 3 .
1378:مبانی هنرهای سنتی ـ کتاب ماه هنر ـ شماره 8 ـویژه هنرهای سنتی ـ سال اول-ص 3 .
1378:آیات الهی در هنرهای سنتی ـ کتاب ماه هنر ـ شماره 12 ـ ویژه نامه هنر و قرآن ـ سال اول-ص 41 .
1378:کتاب ماه هنر ـ ویژه آموزش هنرـ شماره 14 ـ 13 ـ روش های سنتی در آموزش هنر ـ سال دوم-ص 15 .
1379:کتاب ماه هنر ـ ویژه فرش ـ شماره 24 ـ 23 -تصویرگری شیوهای در فرش بافی ایران ـ ص30.
1380:شاهنامه نگاری در ایران( نسخه ای از مکتب اصفهان) ـ مجله هنر ایران ـ هدیه روزنامه ایران به اهل هنر ـ شماره 4 ـ ص 20.
1380:نگاهی مجدد به خاوران نامه ـ هنر ایران ـ ضمیمه رایگان روزنامه ایران ـ ص 56 .
1381:نگارگری نگاهی به گذشته و حال ـ کتاب ماه هنر ـ شماره 54 ـ 53 ـ ویژه نقد و بررسی کتاب ـ ص 44.
1381:هنر اسلامی نشانه هدایت گری ـ گلستان قرآن ـ ویژه دهمین نمایشگاه قرآن کریم ـ 2 ـ ص 13 .
1381:شاهنامه نگاری در ایران ( نسخه ای از مکتب قزوین، شاهنامه شاه اسماعیل دوم ) ـ هنر ایران ـ هدیه روزنامه ایران ـ شماره 6 ـ ص 24 .
 
1381:نقاشی ایرانی ـ کتاب ماه هنر ـ ویژه نقد و بررسی کتاب ـ شماره 43 ـ 44 ـ ص 44 .
1381:مینا؛ نقش و آتش ـ کتاب ماه هنر ـ ویژه نقد و بررسی کتاب ـ شماره 45 ـ 46 ـ ص 32 .
1381:شاهنامه پیوند ادبیات ، موسیقی و نقاشی ـ کتاب ماه هنرـ شماره 54 – 53 ـ ص 96 .
1382:تأثیر قران و شعر عرفانی بر هنرهای سنتی ـ گلستان قرآن - سال 6 ـ شماره 145 ـ ص 30 .
1383:مجموعه مقالات همایش ها کمال الدین بهزاد ـ مجموعه مقالات همایش بین المللی ـ فرهنگستان هنر ـ دبیر علمی همایش بین المللی کمال الدین بهزاد ـ مقدمه.
1384:گفتگو با دکتر محمود مهر محمدی ـ تربیت هنری در دوره ی آموزش عمومی ـ مجله رشد آموزش هنر ـ شماره 5 ـ دوره 3 ـ ص 4 .
1384:نگارگری پیش از تاریخ در ایران ـ مجله رشد آموزش هنر ـ شماره 5 ـ دوره 3 ـ ص 48 .
1384:سرآغاز ، رشد آموزش هنر - شماره 5 . ص 3 .
1384: سرآغاز ، رشد آموزش هنر - شماره 6 . ص 3 .
1384:سرآغاز ، مجله رشد آموزش هنر - شماره 7 . ص 3 .
1384:سرآغاز ، رشد آموزش هنر - شماره 8 . ص 3 .
1384:سرآغاز ، رشد آموزش هنر - شماره 9 . ص 3 .
1384:سرآغاز ، رشد آموزش هنر - شماره 10 . ص 3 .
1384:سرآغاز ، رشد آموزش هنر - شماره 11 . ص 3 .
1384:سرآغاز ، رشد آموزش هنر - شماره 12 . ص 3 .
1384:سرآغاز ، رشد آموزش هنر4 - شماره 13 . ص 3 .
1384:سرآغاز ، رشد آموزش هنر - شماره 14 . ص 3 .
1385:گفتگو با خانم جمیله هاشمی ـ آموزش عالی ـ مجله رشد آموزش هنر ـ شماره 6 ـ دوره 3 ـ ص 4 .
1385:نقش هنر در تولید صنایع دستی ـ مجله رشد آموزش هنر ـ شماره 7 ـ دوره 4 ـ پاییز 1385 ـ ص 16 .
1385:شیخ صنعان و نگارگران ـ کتاب ماه هنر ـ ویژه هنر وسنت ـ شماره 94 ـ 93 ـ ص 30 .
1386:گفتگو با مهندس نوید ـ در مدارس ـ مجله رشد آموزش هنر ـ شماره 9 ـ دوره 4 ـ ص 4 .
1386:میز گرد با توران میرهادی ـ همه هنرها ـ مجله رشد آموزش هنر ـ شماره 10 ـ دوره 4 ـ ص 22 .
1386:فلز کاری در ایران ـ مجله رشد آموزش هنر ـ شماره 11 ـ دوره ی 5 ـ ص 4 .
1386:مصاحبه با دکتر محمد علی رجبی ـ آموزش هنر از ابتدایی تا دانشگاه ـ مجله رشد آموزش هنر ـ شماره 11 ـ دوره ی 5 ـ ص 14 .
1387:گفتگو با دکتر مهدی هراتی ـ عمری تلاش در آموزش هنر ـ مجله رشد آموزش هنر ـ شماره 13 ـ دوره 5 ـ ص 4 .
1387:رنگرزی ـ مجله رشد آموزش هنر ـ شماره 13 ـ دوره 5 ـ ص 46 .
1387:تربیت هنری و هنرهای سنتی ـ مجله رشد آموزش هنر ـ شماره 14 ـ دوره 5 ـ ص 14 .
1388:مجموعه مقالات نخستین همایش ملی هنرهای شیعی از عهد صفوی تا به امروز - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل - ص9 .
1388:هنر ایلخانی و شاهنامه مستوفی . کتاب تخصصی علمی ـ پژوهشی هنرهای سنتی ـ اسلامی. تهران . فرهنگستان هنر و مرکز ترجمه و نشر آثار هنری - ص 8 .
 1391:خیالی سازان خیال انگیز«استاد محمد فراهانی»، دو ماهنامه فرهنگی هنری بیناب، شماره 21، ویژه نامه هنرهای سنتی، ص 63.
1391:مرغ جان. سی مرغ.ویژه نمایشگاه پرندگان در فرهنگ و هنر اسلامی ـ ایرانی. مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، ص9.
1391:شاهنامه نگاری در ایران. مسیحای پارسی[مجموعه مقالات منتخب همایش بین المللی هزارمین سال سرایش شاهنامه فردوسی(1390. تهران)]، جهاد دانشگاهی. تهران.ص 65.
1392:هنر سلجوقی و شاهنامه کاما، فصلنامه هنر علم و فرهنگ، شماره 1،ص 9.
1393:یادداشتی به مناسبت سالروز شهادت سید مرتضی آوینی و روز هنر انقلاب اسلامی. هنر شیدایی حقیقت است.
1394:پرتو حسن؛ مجموعه مقالات نخستین همایش هنر و تمدن شیعی. سوره مهر. تهران.
1394:تحلیلی بر نسخۀ خطی خمسۀ جامی به شماره ثبت 5995. آستان هنر/ هنرنامه آستان قدس رضوی. ش 13. ویژه نامه مؤسسۀ کتابخانه و موزۀ ملی ملک. تابستان. گروه هنر پوهی رضوان وابسته به مؤسسۀ آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی. ص 22.
1394:همت عالی در هنرهای سنتی."درآمدی بر آداب معنوی در هنرهای سنتی". به اهتمام ایرج داداشی. ص105.
1394:صابونچی، علی. نور و رنگ در آثار سلطان محمد،مصاحبه با سید عبدالمجید شریف زاده، هفته‌نامۀ شمال غرب کشور رزق. سالنامه.ضمیمه ش 66. ص 46. 68 صفحه.
1395:بهاری جاودان در موزه‌های جهان(نگاهی به گل و مرغ، جلد لاکی در موزه ملک) روزنامه شرق. شماره 2548.ص 11.
             


آزاده پشوتنی زاده 
استادیار پژوهشی
طرح­های تحقیقاتی و پژوهشی
1389- ارائه­ی طرح تحقیقاتی و پژوهشی احداث شهرک­های صنایع­دستی اُستان فارس از منظر ساختار اقتصادی_­هنری (ویژه­ی سفر ریاست جمهوری) به اُستانداری اُستان فارس
1389- ارائه­ی طرح تحقیقاتی و پژوهشی جهت تسهیل واحد تخصصی_کارگاهی قلمزنی و فلز به دانشکده­ی هنر و معماری دانشگاه شیراز.
1390- ارائه­ی طرح تحقیقاتی و پژوهشی با عنوان: «تهیه اصول و ضوابط حفاظت و مرمت تزیینات معماری» جهت پژوهشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
1390- ارائه­ی طرح تحقیقاتی و پژوهشی با عنوان: «گونه شناسی اجزاء و عناصر تزیینات وابسته به معماری در ایران (عصر ساسانی) فاز مصالح گچ» جهت پژوهشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
داوری مقالات:
1394- داوری مقاله با عنوان: «تجلی هنر نگارگری دربازنمایی نقش پوشاک زنان دوره سلجوقی با توجه به سفالینه های مینایی»، پژوهشکده هنرهای سنتی-اسلامی.
1394- داوری مقاله با عنوان: «جستاری بر طرح ها و نقوش سفالینه های اسگرافیاتو با معرفی سفالینه های مجموعه موزه های بنیاد»، پژوهشکده هنرهای سنتی-اسلامی.
داوری آثار و نمایشگاه ها:
1394- داور سیزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی و صنایع دستی امام رضا (ع).
مقالات علمی پژوهشی:
1388- ارائه مقاله­ی علمی پژوهشی در فصلنامه­ی علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران با عنوان: «طراحی اکولوژیکی سکونت­گاه­های دامنه رشته کوههای زاگرس. نمونه موردی: شهر ایلام»، دانشگاه شهید بهشتی، سال هفتم، شماره دوم.
1388- ارائه مقاله علمی پژوهشی در فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته­ای قرآن کریم با عنوان:«مکان و مسکن در منظر اسلام»
1388- ارائه مقاله علمی پژوهشی در نخستین همایش علمی­پژوهشی آیینه­ی فرهنگ و هنر با عنوان: «معناشناسی رنگ کاشی دوره قاجاریه در مدرسه شهید مطهری»، مهرماه.
1388- ارائه مقاله علمی پژوهشی در نخستین همایش علمی­پژوهشی آینه­ی فرهنگ و هنر با عنوان:«انعکاس کمال و جمال الهی بر نور و رنگ در آمودهای معماری عرفانی»، مهرماه.
1389- ارائه مقاله علمی پژوهشی در مجله هویت شهر با عنوان: «محورهای شاخص شهری و دالان های بوم­شناسانه رودها»، شماره 6.
1389- ارائه مقاله علمی پژوهشی در فصلنامه مسکن و محیط روستا با عنوان: «مفاهیم سکونت در آیات و روایات اسلامی»، شماره 129.
1389- ارائه مقاله علمی پژوهشی در فصلنامه گلجام/ انجمن علمی فرش ایران با عنوان: «نقش فرشته در فرش ایران»، شماره 15.
1390- ارائه مقاله علمی پژوهشی در فصلنامه نقد ادبی با عنوان: «رمزپردازی در داستان سفره­ی وَهْمَرو از ادبیات شفاهی و فولکور خطه­ی خُرّمشاه یزد»، نمایه اینترنتی/ تابستان.
1390- ارائه مقاله علمی پژوهشی در نشریه مطالعات زنان در بخش فرهنگ و هنر با عنوان: «تحولات نماد الوهی فرشته با الهام از نقش فروهر و بُن­مایه­ی سیمرغ»، چاپ پاییز.
1394- ارائه مقاله علمی پژوهشی در فصلنامه گلجام/ انجمن علمی فرش ایران با عنوان: «گاه­های آفرینشی در برخی از فرشهای شیری فارس»، شماره 27.
مقالات علمی – ترویجی:
1390- مقاله با عنوان: «پیوند اسطوره­های آب و سطرسازی در اسطوره­ای خاورمیانه»، ماهنامه خبری، مهندسی، آموزشی- پژوهشی مهرآب.
ترجمه مقالات:
1389- مقاله ترجمه با عنوان: «مفهوم منظرسازی در دوره گورکانیان» در کتاب ماه هنر، اردیبهشت.
تألیفات:
زیرچاپ- مبحثی از کتاب در قالب مقاله­ای با عنوان: «خانه­های فلسطین» در مبحث خانه های جهان اسلام، ‌دانشنامه جهان اسلام، ‌انتشارات کتاب مرجع.
همایش­ها:
1382- ارائه مقاله­ای در همایش بین­المللی روز جهانی صنایع دستی1382، دانشگاه شیراز با عنوان: «جستاری در هنر اسلامی»/ دارای سخنرانی.
1383- ارائه مقاله­ای در همایش بین­المللی روز جهانی صنایع دستی 1383، دانشگاه شیراز با عنوان: «بررسی رنگ­های طبیعی خانواده قرمز در رنگرزی سنتی»/ دارای سخنرانی.
1384- ارائه مقاله­ای در همایش بین­المللی روز جهانی صنایع دستی 1384، دانشگاه شیراز در زمینه فرش و گلیم/ دارای سخنرانی.
1385- ارائه مقاله­ای در همایش بین­المللی روز جهانی صنایع دستی 1385، دانشگاه شیراز با عنوان: «قلمزنی و حکاکی بر روی فلزات در هنر ایران»/ دارای سخنرانی.
1386- ارائه مقاله در گردهمایی گنجینه­های از یاد رفته هنر ایران 1/ فرهنگستان هنر، با عنوان: «قلمزنی نقره شیراز تهران»/ دارای سخنرانی.
1387- ارائه مقاله­ و حضور در همایش هنرمندان صناعی فارس با سخنرانی دکتر هاتفی فارمند (معاون کل هنرهای سنتی و صنایع­دستی وقت)، با عنوان: «تجلی بهشت در ابنیه مسکونی و مذهبی شیراز: (نصیرالملک، قوام و مدرسة خان)»/ دارای سخنرانی.
1388- ارائه مقاله­ای در گردهمایی گنجینه­های از یاد رفته هنر ایران 2/ فرهنگستان هنر. با عنوان: «آبدان: نشانی از رمزپردازی آب­نگاره­ها بر سنگ»/ دارای سخنرانی.
1388- ارائه مقاله­ای با عنوان: «نقش قدسی بر حرم رضوی»، در اولین همایش پژوهشی فرهنگ و هنر رضوی.
1394- ارائه مقاله­ای در همایش ملی فرهنگ کارآفرینی در نظام اقتصاد اسلامی با عنوان: «استخراج اصول زیبایی­شناسی قلمزنی معاصر شیراز با اُلگوگیری از هنر ساسانی و روند آن در فرهنگ کارآفرینی اسلامی»/ دارای سخنرانی.
1394- ارائه مقاله­ای در همایش ملی فرهنگ کارآفرینی در نظام اقتصاد اسلامی با عنوان: «آموزش هنر در مدارس ابتدایی با رویکرد کارآفرینی خلاق»، اردیبهشت.
1394- ارائه مقاله­ای در همایش ملی فرهنگ کارآفرینی در نظام اقتصاد اسلامی با عنوان: «چالشها و راهکارها برای استفاده­ی مجدد از ارسی و ایجاد کارآفرینی».
1394- ارائه مقاله­ای در همایش ملی فرهنگ کارآفرینی در نظام اقتصاد اسلامی با عنوان: «چالشها و راهکارهای کارآفرینی در صنایع­دستی»، اردیبهشت.
فعالیت­های جنبی:
1381 تا 1385- عضویت در کانون هنرمندان صنایع­دستی دانشگاه شیراز/ همکاری با واحد تبلیغات اُمور فرهنگی دانشگاه شیراز/ طراح دکور در برنامه­های فرهنگی برگزار شده در دانشگاه شیراز.
1382- طراح دکور دومین جشنواره­ی صنایع­دستی دانشجویان کشور.
1383- ارائه شش اثر طراحی فرش در نمایشگاه وابسته به جشنواره­ی فرش ذوالنوار با مشارکت سازمان بازرگانی.
1384- عضویت در انجمن طراحان و نقاشان فرش دستباف اُستان فارس.
1386- عضویت در کانون هنرهای تجسمی دانشگاه شیراز.
مصاحبه:
1390- مصاحبه با روزنامه ایران با عنوان: «رنگ معنویت»، سالشانزدهم/  شماره4454، صفحه 15
 
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما