متون عمومي

مقدمه
پژوهشکده بناها و بافت‌ها با هدف توسعه و تقویت ابعاد پژوهشی و منابع علمی و فرهنگی و فراهم نمودن زمینه‌های شناخت معماری و شهرسازی ایران، از سال 1380 به طور رسمی آغاز به کار نمود. این پژوهشکده در ابتدا مرکب از سه گروه پژوهشی بناهای تاریخی، بافت‌های تاریخی و تزئینات وابسته به معماری بود. گروه پژوهشی باغ و منظر که پیش از این در چارچوب گروه مطالعه و پژوهش باغ ایرانی در زیر مجموعه معاونت امور فرهنگی به فعالیت می‌پرداخت نیز از انتهای سال 1383 به پژوهشکده بناها و بافت‌ها پیوست. گروه پژوهشی معماری دست کند، در سال 1388 در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس شد و به دنبال آن به پژوهشکده ملحق شد.
 
شرح وظایف پژوهشکده
1-   پژوهش در فرآیند تطور بناها و بافت های فرهنگی – تاریخی و یافتن قانونمندی های تغییر ساختار آنها در طول تاریخ و نشر نتایج بدست آمده
2-   پژوهش در شیوه های علمی و اجتماعی حفظ و احیای آثار فرهنگی- تاریخی با لحاظ ضرایب جغرافیایی طبیعی و سیاسی و مسائل زیست محیطی.
3-   مطالعه و بررسی جایگاه بناها و بافت های فرهنگی – تاریخی در ساختار هویت فرهنگی و بهره مندی از نتایج آن در تحکیم وحدت فرهنگی جامعه ایرانی.ن
4-   شناخت عناصر سازه ای و فنون ترکیب و اختلاط آنها بمنظور حفظ و حمایت از شیوه های معماری و شهرسازی بومی و منطقه ای.
5-   پژوهش در خصوص گونه شناسی باغ و منظر و عناصر سازنده آن و تدوین چارچوب های حفاظت و احیای آنها.
6-   پژوهش در خصوص ویژگی های معماری دستکند و تدوین چارچوب حفاظت و احیای آنها.
7-   همکاری در پژوهش های مربوط با دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهش عالی داخل و خارج از کشور و تبادل استاد و دانشجو بمنظور غنای فرهنگ شناسی بناها و بافت های تاریخی.
8-   برگزاری همایش ها و گردهمائی های مرتبط و شرکت در همایش ها و گردهمائی های داخل و خارج از کشور برای افزایش توان علمی- پژوهشی پژوهشکده و بهره مندی از آخرین فنآوری های مورد نیاز.
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما