کارگاهها-کارگاه نگارگری
تعریف:نگار، نگاریدن و نگاشتن درفرهنگ‌های لغت زبان فارسی به معنای نقش و نقاشی بکاررفته است وروش‌ها و سبک‌های گوناگون نقاشی ایرانی را شامل می‌شود، چه آنهایی را که درکتب و نسخه‌های خطی صورت گرفته چون مینیاتور، تذهیب، تشعیر، خوشنویسی، حاشیه سازی، جدول کشی، گل و مرغ و ...، چه آنهایی که بردیوارو بومها انجام شده است.
تاریخچه هنر نگارگری
تاریخچۀ نگارگری ایران را می توان درهزاره های پیش ازمیلاد و درآثار بجای مانده ازسکونت انسان‌ درغارها و برروی سفالینه‌های منقوش پیش ازتاریخ مشاهده کرد. هنر نگارگری در آغازین دورۀ اسلامی با مصورسازی کتاب ها دنبال شد اما بعدها بصورت هنری مستقل جایگاه خود را در میان هنرهای گوناگون باز نمود و بعضاً در صدر هنرهای زیبا قرار گرفت. این هنر در دوره­های ایلخانی، تیموری و صفوی به اوج درجۀهنری خود دست یافت و منجر به شکل­گیری سبک‌های گوناگونی شده که بر اساس دوره‌ها، تاریخ و یا نام شهرهای محل رواج آنها به سبک هاییچون مکتب شیراز، تبریز، هرات، صفوی (تبریز –قزوین-اصفهان). نام گذاری شدند. نظر به اهمیت موضوع هنر نگارگری کارگاه هنر نگارگری جزو نخستین کارگاه هایی است که تحت حمایت دولتی تأسیس شدو به فعالیت پرداخت.
کارگاه پژوهشی نگارگری پژوهشکده هنرهای سنتی
این کارگاه در سال 1313 به سرپرستی استادهادی مختارتجویدی تأسیس شد و در طول هشتاد و یک سال فعالیت خود قریب به 50 نفر از برجسته‌ترین اساتید و هنرمندان نگارگر در آن به خلق آثارهنری پرداخته‌اند. از جملۀ این هنرمندان بنام استادان ذیل میتوان اشاره کرد. هادی مختار تجویدی، حسین بهزاد، علی کریمی، حسین اسلامیان، محمود فرشچیان، منصور تامسن، مهین افشانپور، هوشنگ فرزان، عباس جلالی سوسن آبادی، ساسان روزبهان، محمد هادی ابوالقاسمی، بهرام عالیوندی، عباس اینانلو، پرویز فکری، فرزین پیروزپی، محمود فاضلی، محمد علی زاویه، منصور بهرامی، سید عبداله عامری، سعید قزوینی، ابوطالب مقیمی، طاعی، مرتضی کاشی تراش، اسداله غفاری، عبادی، محمد حسین نقشه چی، سید جعفر رشتیان، علی اشرف کاشانی، اکبر تجویدی، محمد تجویدی، فخری عنقا، حسین الطافی، عبدالکریم رفیعی، فتح اله پاشایی پور، کلارا آبکار، زهرا باباهادی، عبداله جوانشیر، سوسن خطایی، پروین ایمن، هوشنگ فرزان و مرجان حسینی.
در حال حاضر این کارگاه با توان پرسنلی 5 هنرمند به فعالیت در حوزۀ پژوهش در هنرنگارگری ایران، بازشناسی و نوآوری در طرح های هنر نگارگری، شناسائی وپاسخ یابی برای چالشهای پیش روی این هنر و همچنین به خلق آثار هنری بدیع نگارگری و تذهیب مشغول می باشند.
هنرمندان فعلی این کارگاه عبارتند از :محمود صفری، کیوان شجاعی، سعید باستانفر، سارا زمانی، مریم میرزا کوچک خوشنویس.کیوان شجاعی          رویا عمران           سارا زمانی

          
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما