ریاست

 

رزومه

مشخصات فردی
نام: سید عبدالمجید                                                                                       
نام خانوادگی: شریف¬زاده خاوری                                                                   
متولد : 17/7/1339 ساری                                                                              
سوابق و توانایی‌های تحصیلی و علمی                                                                                     
دکتری: رشته پژوهش هنر  از 1386 تا 1391 دانشگاه شاهد     
کارشناسی ارشد: رشته پژوهش هنر از 1370  تا 1374 دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران.
کارشناسی: رشته  صنایع دستی از 1362 تا 1368 دانشگاه هنر تهران.
سوابق کاری                                                                                                     
رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، 15/11/1396.
مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 30/1/1396
ریاست موزه فرش . 2/10/1394.
مدیر کل توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی از 1392  تا 1394.
رئیس پژوهشکده  هنرهای سنتی از 1373 تا 1386.
رئیس گروه هنر شورای بررسی متون و کتب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1396 تا کنون.
تدریس در دانشگاه¬های تهران، هنر، الزهرا، علم و فرهنگ.
عضو حلقۀ ناقدان کتب دانشگاهی شورای بررسی متون و کتب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1394 تا کنون.
مدیر گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر از  1381 تا 1388.
رئیس دانشنامه هنرهای سنتی ایران . فرهنگستان هنر. 1388.
رئیس کمیته تذهیب گروه هنرهای سنتی . 17/8/1388.
 سردبیر مجله رشد آموزش هنر از سال 1384 تا 1387 . وزارت آموزش و پرورش .
فعالیت‏ها:

شریف¬زاده، سید عبدالمجید. (1396). بانوی خیال: گزیده¬ای از آثار نگارگری مهین افشانپور، مترجم شروین گودرزی. تهران:  زرین و سیمین.
شریف‌زاده، سید عبدالمجید. (1397). نگاره‎های عیار. آریامنا و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. تهران.
شریف‌زاده، سید عبدالمجید. (1397).گره¬نگاری در دوره سلجوقی. آریامنا و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. تهران.
شریف‌زاده، سید عبدالمجید. بهاری جاودان در موزه‌های جهان(نگاهی به گل و مرغ، جلد لاکی در موزه ملک) روزنامه شرق. شماره 2548. 14/1/1395. ص 11.
شریف‌زاده، سید عبدالمجید.(1394). تحلیلی بر نسخۀ خطی خمسۀ جامی به شماره ثبت 5995. آستان هنر/ هنرنامه آستان قدس رضوی. ش 13. ویژه نامه مؤسسۀ کتابخانه و موزۀ ملی ملک. تابستان. گروه هنر پوهی رضوان وابسته به مؤسسۀ آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی. ص 22.
شریف‌زاده، سید عبدالمجید. همت عالی در هنرهای سنتی."درآمدی بر آداب معنوی در هنرهای سنتی". به اهتمام ایرج داداشی. سوره مهر. 1394. ص105.
صابونچی، علی. نور و رنگ در آثار سلطان محمد. مصاحبه با سید عبدالمجید شریف¬زاده.  هفته‌نامۀ شمال غرب کشور رزق. سالنامه 1394.ضمیمه ش 66. ص 46.  68 صفحه.
شریف‌زاده، سید عبدالمجید. 1394. پرتو حسن؛ مجموعه مقالات نخستین همایش هنر و تمدن شیعی. سوره مهر. تهران.
شریف‌زاده، سید عبدالمجید.1393 . شاهنامه نگاری در ایران. پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی. سوره مهر. تهران.
شریف‌زاده، سید عبدالمجید. 1393. دو نگاره(تحلیل دو مجلس نگارگری از شاهنامه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک). همکاران پژوهشی : زهرا تقدس نژاد و رضا میرمبین. پازینه و کتابخانه و موزه ملی ملک. تهران.
شریف‌زاده، سیدعبدالمجید. هنر سلجوقی و شاهنامه کاما، فصلنامه هنر علم و فرهنگ، شماره 1، زمستان 1392. ص 9.
شریف‌زاده، سید عبدالمجید.(1391). شاهنامه¬نگاری در ایران. مسیحای پارسی [مجموعه مقالات منتخب همایش بین¬المللی هزارمین سال سرایش شاهنامه فردوسی(1390. تهران)]، جهاد دانشگاهی. تهران.ص 65.
شریف‌زاده، سیدعبدالمجید. خیالی¬سازان خیال¬انگیز«استاد محمد فراهانی»، دو ماهنامه فرهنگی هنری بیناب، شماره 21، ویژه نامه هنرهای سنتی، مهر 1391. ص 63.
شریف¬زاده،سید عبدالمجید. مرغ جان. سی مرغ.ویژه نمایشگاه پرندگان در فرهنگ و هنر اسلامی ـ ایرانی. مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک. 1391.ص9.
شریف‌زاده، سید عبدالمجید. هنر ایلخانی و شاهنامه مستوفی. کتاب تخصصی علمی ـ پژوهشی گنجینه. ص8 . کتاب دوم. فرهنگستان هنر، مرکز تألیف ترجمه و نشر آثار هنری متن. 1389.
شریف¬زاده، سید عبدالمجید . مجموعه مقالات نخستین همایش ملی هنرهای شیعی از عهد صفوی تا به امروز . سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل. اردبیل. 1388. ص9.
شریف زاده ، سید عبدالمجید . 20/3/1388.  هنرهای سنتی ماحمایت می خواهند  ـ روزنامه جام جم، شماره 2580،  ص 8.
شریف¬زاده، سید عبدالمجید. شاهنامه، اسطوره - متن جاودانه فرهنگ ایران : گزارش همایش بین¬المللی شاهنامه-نگاری ـ آینه خیال ـ 8 (تیر 1387) ـ ص 100.
شریف¬زاده، سید عبدالمجید.گنجینه، احیاگر چاپ کلاقه¬ای در ایران ـ  آینه خیال ـ 7 (خرداد 1387) ـ ص 109.
شریف¬زاده، سید عبدالمجید، سرآغاز ، رشد آموزش هنر ، تابستان 1387 - شماره 14. ص 3 .
شریف¬زاده، سید عبدالمجید. تربیت هنری و هنرهای سنتی ـ رشد آموزش هنر ـ شماره 14 ـ دوره 5 ـ تابستان 1387 ـ ص 14 .
شریف¬زاده ، سید عبدالمجید . رنگرزی ـ رشد آموزش هنر ـ شماره 13 ـ دوره 5 ـ بهار 1387 ـ ص 46 .
شریف¬زاده، سید عبدالمجید، سرآغاز ، رشد آموزش هنر ، بهار 1387 . شماره 13 ـ دوره 5 ـ بهار . ص 3  .
شریف¬زاده، سید عبدالمجید ـ هندسه نقوش [ 1 ] ـ فنی و حرفه ای ـ رشته های صنایع دستی ـ مرمت آثر فرهنگی
شریف¬زاده، سید عبدالمجید. فلزکاری در ایران ـ مجله رشد آموزش هنر ـ شماره 11 ـ دوره ی 5 ـ پاییز 1386 ـ  ص 4 .
شریف¬زاده، سید عبدالمجید، سرآغاز، رشد آموزش هنر ، تابستان 1386 - شماره 10 . ص 3  .
شریف¬زاده ، سید عبدالمجید. میز گرد با توران میرهادی ـ همه هنرها ـ مجله رشد آموزش هنر ـ شماره 10 ـ  دوره 4 ـ تابستان 1386 ـ ص 22 .
شریف¬زاده، سید عبدالمجید، سرآغاز ، رشد آموزش هنر ، بهار 1386 - شماره 9 . ص 3  .
شریف¬زاده، سید عبدالمجید، سرآغاز ، رشد آموزش هنر ، پاییز 1385 - شماره 7 . ص 3  .
شریف¬زاده ، سید عبدالمجید. نقش هنر در تولید صنایع دستی ـ مجله رشد آموزش هنر ـ شماره 7 ـ دوره 4 ـ پاییز 1385 ـ ص 16 .
شریف¬زاده، سید عبدالمجید، سرآغاز ، رشد آموزش هنر ، بهار 1385 - شماره 6 . ص 3  .
شریف¬زاده، سید عبدالمجید، سرآغاز ، رشد آموزش هنر ، زمستان 1385 - شماره 8 . ص 3  .
شریف¬زاده ، سید عبدالمجید. دیوارنگاری در ایران: زند و قاجاریه در شیراز ـ کتاب ماه هنر ـ  شماره  63-64 ـ
شریف¬زاده ، سید عبدالمجید. شیخ صنعان و نگارگران ـ کتاب ماه هنر ـ ویژه هنر وسنت ـ شماره 94 ـ 93 ـ خرداد و تیر 1385 ـ ص 30 .
شریف¬زاده ، سید عبدالمجید. سر آغاز فصل هنری فرش ایران ـ کنکاش هم اندیشی فرش ـ هشتمین نمایشگاه تخصصی صادراتی فرش دستباف ایران ـ اصفهان ـ سال 8 ـ دوره 5 ـ مهر و آبان 1384 ـ شماره 63 ـ ص 15 .
شریف¬زاده ، سید عبدالمجید. هفته نامه کتاب آسیا ـ شنبه 2 مهر 1384 ـ ص 2 .
شریف¬زاده ، سید عبدالمجید. این همایش اولین قدم است ـ معراج خیال ـ نشریه روزانه همایش سلطان محمد ـ شماره 1 ـ 19/2/1384 ـ ص 1 .
شریف¬زاده، سید عبدالمجید، سرآغاز ، رشد آموزش هنر ، زمستان 1384 - شماره 5 . ص 3  .
شریف¬زاده ، سید عبدالمجید. نگارگری پیش از تاریخ در ایران ـ مجله رشد آموزش هنر ـ شماره 5 ـ دوره 3 ـ زمستان 1384 ـ  ص 48 .
دادور، ابوالقاسم ـ تاریخچه نقاشی ایران و جهان ( به انضمام تاریخچه مختصر مجسمه سازی جهان ) ـ مؤلفان : ابولقاسم دادور، سید عبدالمجید شریف¬زاده، امیر اقبال حیدرپور و ... انتشارات سنبله ـ مشهد ـ 1384 ـ 424 ص ( مرجع کامل کنکور هنر : 5 ) .
شریف¬زاده ، سید عبدالمجید. گزارش هم اندیشی هنر فرش ـ خبرنامه فرهنگستان هنر ـ ماهنامه ـ سال 4 ـ شماره 36 ـ آذر 1384 ـ ص 78 .
شریف¬زاده ، سید عبدالمجید. گزارش جلسه نقد و بررسی خبرنامه فرهنگستان هنر ـ ماهنامه ـ سال 4 ـ شماره 39 ـ اسفند 1384.
شریف¬زاده ، سید عبدالمجید. نمایشگاهی برای معرفی فرهنگ هنرهای سنتی ـ نمایشگاه هنرهای سنتی جوانان ـ ص 51 .
شریف¬زاده ، سید عبدالمجید . گزارش جلسه نقد و بررسی آثار استاد حسین گنجینه ، نوآوری با حفظ اصالت ها ـ  خبرنامه فرهنگستان هنر ـ ماهنامه ـ سال 4 ـ شماره 38 ـ بهمن 1384 ـ ص 10 .
شریف¬زاده ، سید عبدالمجید. تجلیل از پیشکسوتان هنرهای سنتی ایران ـ مقدمه ـ 1384 .
شریف¬زاده ، سید عبدالمجید. سر آغاز فصل هنری فرش ایران ـ کنکاش هم اندیشی فرش ـ هشتمین نمایشگاه تخصصی صادراتی فرش دستباف ایران ـ اصفهان ـ سال 8 ـ دوره 5 ـ مهر و آبان 1384 ـ شماره 63 ـ ص 15 .
شریف¬زاده ، سید عبدالمجید . هفته نامه کتاب آسیا ـ شنبه 2 مهر 1384 ـ ص 2 .
شریف¬زاده ، سید عبدالمجید . مجموعه مقالات همایش¬ها کمال¬الدین بهزاد ـ مجموعه مقالات همایش بین¬المللی ـ فرهنگستان هنر « پاییز 1383 ـ دبیر علمی همایش بین المللی کمال الدین بهزاد ـ مقدمه.
شریف¬زاده ، سید عبدالمجید . تأثیر قران و شعر عرفانی بر هنرهای سنتی ـ گلستان قرآن ـ 16/1/82 ـ سال 6 ـ شماره 145 ـ ص 30 .
شریف¬زاده ، سید عبدالمجید . نشست مطبوعاتی همایش بین المللی کمال الدین بهزاد ـ نشریه روزانه همایش ـ شماره 1 ـ 24/9/82 ـ ص 1 ـ فرهنگستان هنر .
شریف¬زاده، سید عبدالمجید ـ تاریخ هنر نگارگری ـ کمال هنر، خوش نهاد پیمان ـ تهران 1382 ـ 160 ص : مصور .
شریف زاده ، سید عبدالمجید . ویژه اولین نمایشگاه و همایش مشترک نگارگری ایران و ازبکستان ـ تاریخ نگارگری در ایران (از عهد باستان تا پایان دوره قاجاریه )  فصلنامه ادبی، عرفانی ـ فرهنگی سینا ـ سال 2 ـ بهار 1381 ـ ص 4 .
شریف زاده ، سید عبدالمجید . شاهنامه نگاری در ایران ( نسخه ای از مکتب قزوین، شاهنامه شاه اسماعیل دوم ) ـ هنر ایران ـ هدیه روزنامه ایران ـ شماره 6 ـ فروردین 1381 ـ ص 24 .
شریف زاده ، سید عبدالمجید . هنر اسلامی نشانه هدایت گری ـ گلستان قرآن ـ 23/8/1381 ـ ویژه دهمین نمایشگاه قرآن کریم ـ 2 ـ ص 13 .
شریف زاده ، سید عبدالمجید . شاهنامه پیوند ادبیات ، موسیقی و نقاشی  ـ کتاب ماه هنرـ شماره   54 – 53 ـ بهمن و اسفند 1381 ـ  ص 96 .
شریف زاده ، سید عبدالمجید . نگارگری نگاهی به گذشته و حال ـ کتاب ماه هنر ـ شماره 54 ـ 53 ـ  بهمن و اسفند 1381 ـ ویژه نقد و بررسی کتاب ـ ص 44.
شریف زاده ، سید عبدالمجید . نقاشی ایرانی ـ کتاب ماه هنر ـ ویژه نقد و بررسی کتاب ـ شماره 43 ـ 44 ـ فروردین و اردیبهشت 1381 ـ ص 44 .
شریف زاده ، سید عبدالمجید . مینا؛ نقش و آتش ـ کتاب ماه هنر ـ ویژه نقد و بررسی کتاب ـ شماره 45 ـ 46 ـ خرداد و تیر 1381 ـ ص 32 .
شریف زاده، سید عبدالمجید ـ دیوارنگاری در ایران( زند و قاجار ) ـ انتشارات موسسه صندوق تعاون سازمان میراث فرهنگی کشور ـ 1381 ـ تهران . 200 ص  : مصور ( بخشی رنگی )
شریف زاده، سید عبدالمجید ـ آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران ـ دوره پیش دانشگاهی ـ رشته هنر ـ تهران ـ انتشارات مدرسه ـ 1381 . 125 ص : مصور (رنگی )
شریف زاده ، سید عبدالمجید . نگاهی مجدد به خاوران نامه ـ هنر ایران ـ ضمیمه رایگان روزنامه ایران ـ 1380 ـ  ص 56 .
شریف زاده ، سید عبدالمجید . شاهنامه نگاری در ایران( نسخه ای از مکتب اصفهان) ـ هنر ایران ـ هدیه روزنامه ایران به اهل هنر ـ شماره 4 ـ بهمن 1380 ـ ص 20 .
شریف زاده، سید عبدالمجید ـ برنامه درسی هنر دوره ابتدایی ـ اداره کل چاپ و توزیع کتب درسی ـ 1380 . تهران .
شریف زاده ، سید عبدالمجید . شاهنامه نگاری در ایران( نسخه ای از مکتب اصفهان) ـ هنر ایران ـ هدیه روزنامه ایران به اهل هنر ـ شماره 4 ـ بهمن 1380 ـ ص 20 .
شریف زاده ، سید عبدالمجید . نگاهی مجدد به خاوران نامه ـ هنر ایران ـ ضمیمه رایگان روزنامه ایران ـ 1380 ـ  ص 56 .
شریف زاده ، سید عبدالمجید . کتاب ماه هنر ـ ویژه فرش ـ شماره 24 ـ 23 ـ مرداد و شهریور 1379 ـ تصویرگری شیوهای در فرش بافی ایران ـ ص 30 .
شریف زاده ، سید عبدالمجید. مبانی هنرهای سنتی ـ کتاب ماه هنر ـ شماره 8 ـ سال اول ـ 31/2/1378 ـ ویژه هنرهای سنتی ـ ص 3 .
شریف زاده ، سید عبدالمجید . آیات الهی در هنرهای سنتی ـ کتاب ماه هنر ـ شماره 12 ـ ویژه نامه هنر و قرآن ـ سال اول ـ 31/6/1378 ـ ص 41 .
شریف زاده ، سید عبدالمجید . کتاب ماه هنر ـ ویژه آموزش هنرـ شماره 14 ـ 13 ـ سال دوم ـ مهر و آبان 1378 ـ روش های سنتی در آموزش هنر ـ ص 15 .
شریف زاده ، سید عبدالمجید . تاریخ نگارگری ایران ـ کتاب ماه هنر ـ شماره 6 ـ ویژه نگارگری ـ سال اول ـ 29/1/1377 ـ ص 3 .
شریف زاده ، سید عبدالمجید . تاریخ زری بافی در ایران ـ میراث فرهنگی ـ شماره 17 ـ بهار و تابستان 1376 ـ ص 66 .
شریف زاده ، سید عبدالمجید . تاریخ نگارگری در ایران . سوره . تهران . 1375 . 219 ص .
شریف زاده ، سید عبدالمجید . هنر سنتی ، حقیقت سرمدی ـ مجله میراث فرهنگی ـ شماره 15 ـ تابستان 1375 ـ ص 48 .
شریف زاده،سید عبدالمجید.خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم ـ میراث فرهنگی ـ شماره 16ـ پاییز و زمستان 1375 ـ ص 8 .
شریف زاده ، سید عبدالمجید . تأثیر نقاشی غرب بر نگارگری ایران ـ میراث فرهنگی ـ شماره 13 ـ تابستان 1374 ـ ص 26 .
شریف زاده ، سید عبدالمجید . نگاهی به تاریخ دست نوشته های وقفی در ایران ـ میراث جاویدان ـ فصلنامه فرهنگی، تحقیقی، اجتماعی و تاریخی ـ سال دوم ـ شماره 5 ـ بهار 1373 ـ ص 52 .
شریف زاده ، سید عبدالمجید . دیوارنگاره های پیررودبند ـ میراث جاویدان ـ فصلنامه فرهنگی، تحقیقی، اجتماعی و تاریخی ـ سال دوم ـ شماره 3 ـ پاییز 1373 ـ ص 132 .
شریف زاده ، سید عبدالمجید . شعربافی ـ  میراث فرهنگی ـ شماره 8  و 9 ـ بهار وتابستان 1372 ـ ص52 .
شریف زاده، سید عبدالمجید. سخنی دیگر درباره شاهنامه داوری ـ مجله موزه ها ـ شماره 13 و 14 ـ بهار و تابستان 1372 ـ ص 53 .
شریف زاده ، سید عبدالمجید . نسخه خطی برزونامه ـ مجله میراث فرهنگی ـ سال سوم ـ شماره 5 ـ بهار 1371 ـ ص 40 .
شریف زاده ، سید عبدالمجید . نسخه خطی شاهنامه قاسمی ـ  مجله موزه ها ـ شماره 12 ـ زمستان 1371 ـ ص 28
شریف زاده، سید عبدالمجید ـ نامورنامه(در معرفی شاهنامه های مصور موجود در موزه های میراث فرهنگی)،1370، تهران : انتشارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی - معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشور- اداره کل موزه ها. 359 ص : مصور (رنگی)
شریف زاده ، سید عبدالمجید . گلابتون ـ میراث فرهنگی ـ شماره 2 ـ زمستان 1369 ـ ص 34 .
دریافت لوح تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری بیست و دومین نمایشگاه قرآن کریم. تیر ماه 1393.
دریافت لوح تقدیر از رئیس سازمان میراث برای برگزاری بیست و دومین نمایشگاه قرآن کریم.21 مرداد ماه
دریافت لوح تقدیر برای تألیف کتاب درسی از معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش. 15 آبان ماه 1392.
دریافت لوح تقدیر از بنیاد فردوسی ـ 26/11/1387 .
دریافت لوح تقدیر برای خدمات صادقانه در کمیسیون علمی ـ تخصصی هنر .1387 ـ دانشگاه علمی ـ کاربردی.
دریافت لوح یاد بود برای برگزاری نمایشگاه نقاشی سایه خیال ـ 4 تا 13 / 3/ 1387 ـ فرهنگسرای هنر .
مدیر نمونه سازمان در سال 1378 .

پژوهش ها:
پژوهشی در هنرهای سنتی و گفتگویی با اساتید آن ـ 1 : مینا ساز ، سید محمد فقیهی، اصفهان ـ 2 : کاشی سازی، علی محمد شمیران ـ 3 : نگارگری، هوشنگ جزی زاده ، اصفهان ـ  خرداد 1368 .
نخ گلابتون ـ گفتگویی با استاد حسن فولادگر ـ خرداد 1368 .
شیخ صنعان و نگارگران ـ سال 1379 .
جلدهای دوره اسلامی ـ 1380 .
بررسی نقوش فرش کرمان ـ سال 1380 .
شناسایی و احیاء نقش مایه های فرش دستباف استان کردستان ـ 1382 .
شاهنامه در چاپ سنگی ـ 1380 .
نقاشی رومی ـ 1380 .
تاریخچه صحافی سنتی و جلدسازی در ایران ـ 1379 .
پیکر تراشی در یونان ـ 1379 .
هنر صدر مسیحیت ـ 1379 .
تمثیل شناسی 1371 .
حکمت هنر اسلامی 1371 .
نقاشی در چین [ بی تا ]
آشنایی با هنرهای معاصر ـ [ بی تا ]
پژوهش در تاریخ هنر ایران.
پژوهش و نگارش شاهنامه و نگارگران.
پژوهش و نگارش فرش کلاردشت.
مدیر پروژه ساخت ضریح مطهر امامین عسگرین(ع).
ناظر ساخت صندوق خاتم امامین عسگرین(ع) .
ناظر ساخت ضریح حرم مطهر امامین عسگرین(ع).
ناظر ساخت درب های حرم حضرت سیدالشهداء(ع).
احیاء کارگاه های هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی کشور.
احیاء کارگاه زری بافی در کاشان و اصفهان.
احیاء کارگاه مخمل بافی سازمان میراث فرهنگی کشور.
احیاء کارگاه میناسازی سازمان میراث فرهنگی کشور.
راه اندازی کارگاه چاپ کلاغه ای سازمان میراث فرهنگی کشور.
راه اندازی کارگاه طلا کوبی سازمان میراث فرهنگی کشور.
راه اندازی کارگاه حجاری سازمان میراث فرهنگی کشور.
راه اندازی کارگاه کارت بافی سازمان میراث فرهنگی کشود.
راه اندازی کارگاه گچبری سازمان میراث فرهنگی کشور.
راه اندازی کارگاه سوزن دوزی سازمان میراث فرهنگی کشور.
راه اندازی کارگاه آبگینه سازمان میراث فرهنگی کشور .
راه اندازی کارگاه نقاشی قهوه خانه ای سازمان میراث فرهنگی کشور.
مدیریت در راه اندازی دستگاه مخمل برجسته سازمان میراث فرهنگی کشور.
مدیریت در راه اندازی دستگاه جدید زری بافی منطبق با اصول سنتی(این دستگاه قابلیت گوشواره کشی آسانتر و اجرای نقشه‌های بزرگتر و مفصل تر را در خود دارد) سازمان میراث فرهنگی کشور.
تدریس در دانشگاه های مختلف هنر چون : دانشگاه هنر، دانشگاه هنراسلامی تبریز،  دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه کاشان، دانشگاه الزهرا،  مرکز آموزش عالی شهید باهنر، مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی کشور، دانشگاه علم و فرهنگ.
استاد راهنمای بیش از پنجاه رساله دانشجویان دانشگاه های هنری.

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما