ریاست

ریاست پژوهشکده: دکتر علیرضا انیسی


مسئول دفتر : خانم سحر رحیم زاده
تاریخچه
پژوهشکده بناها و بافت های فرهنگی تاریخی از سال 1375 همراه با تدوین اهداف و شرح وظایف، زیر نظر معاونت پژوهشی سازمان آغاز به کار نمود. در سال 1380 با تشکیل پژوهشگاه ، رسما به عنوان پژوهشکده بناها و بافت های فرهنگی و تاریخی به فعالیت خود ادامه داد.


 کسانی که از ابتدا تا کنون برای تحقق اهداف پژوهشکده ریاست آن را پذیرفته اند:
1-     دکتر سید محسن حبیبی سال 1375
2-     مهندس مهدی مجابی
3-     زنده یاد محمد مهریار تا سال 1379
4-     مهندس علیرضا شاه محمد پور سلمانی از سال 1381 تا 1382
5-     مهندس محمد حسن محبعلی سال 1383
6-     دکتر احمد میرزا کوچک خوشنویس از سال 1385 تا 1389
7-     مهندس مسعود علویان صدر از سال 1389 تا 1391
8-     دکتر مهناز اشرفی از سال 1391 تا 1398
9- دکتر علیرضا انیسی از سال1398

 

آدرس: تهران، میدان امام خمینی، نبش خیابان سی تیر

تلفن: 66758760-021

دورنگار: 66758761-021

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما