کارگاه پشتیبانی سفال سرامیک
سفالگری و ساخت آثار سرامیک نیازمند کارگاه مجهزی است که در آن باید انواع کوره ها، دستگاه ساخت گل ، مخلوط کن های حرفه ای خاک و غیره وجود داشته باشد. لذا همزمان با تاسیس کارگاه سفال و سرامیک کارگاه پشتیبانی آن نیز در مجموعه دایر شده است. این مجموعه با داشتن تجهیزات فوق از جمله معدود کارگاه های کشور است که در با امکانات مذکور در حوزه سفال و سرامیک سنتی فعالیت می نماید. این کارگاه نیز در گذشته از تعداد زیادی هنرمند در این بخش برخوردار بوده که با بازنشسته شدن ایشان، با کمبود نیروی متخصص مواجه است.

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما