پروژه های 95
1- بررسی، شناسایی و به­روزرسانی اطلاعات مربوط به بناهای دولتی پهلوی اول تهران
مهناز اشرفی - بهمن سلطان احمدی

2-
شناخت کاروانسراهای دورۀ سلجوقی راه ابریشم؛ استان­های تهران، قم و سمنان
مریم سید حمزه - بهمن سلطان احمدی

3-
مبانی طبقه­بندی شهرهای ایران
ذات اله نیکزاد

4-
گونه شناسی بازارهای قدیمی(نمونه موردی زنجان و همدان)
سوسن نزهت زاده
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما