خبر هفته

سخن هفته
 طرح‌های تخفیف شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی
ویژه بهار 99

همایش دو سالانه حفاظت و مرمت
پذیرش آنالیز
کاربر محترم
به منظور دریافت لیست خدمات آزمایشگاهی بر روی فایل  PDF و دریافت فرم درخواست آزمایش و اطلاعات نمونه کلیک کنید. جهت انجام مراحل مربوط به پذیرش آنالیز با مسئول امور آزمایشگاهها و امور آموزشی سرکار خانم مدنی از طریق 
داخلی (280) 60-66736452- 021       
پست الکترونیک: rcccr-services@ritch.ir
تماس حاصل فرمایید.
پس از انجام مراحل پذیرش نمونه مبلغ برآورد شده را بهحساب جاری 2172629002004 بانک ملی شعبه حج و زیارت کد 304 به نام درآمد اختصاصی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریواریز نموده و اصل فیش را به امور آزمایشگاهها و امور آموزشی تحویل نمایید.
درباره ما
مجله مرمت


 

کار گروه ها
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما