کارگاهها-کارگاه نقاشی لاکی
تعریف: پاپیه ماشه یا هنر لاکی هنری است که با استفاده از خمیر کاغذ و یا مقوا ساخته شده و بیشتر برای ساخت قلمدان، قاب آئینه و جلد کتاب مورد استفاده قرار داده می شود.
تاریخچه هنر لاکی (پاپیه ماشه)
پاپیه ماشه یا هنر لاکی از جمله هنرهایی است که رواج آن در عهد قاجار رقم خورده است و از آن پس برای ساخت جلد کتب و اشیائی از قبیل قاب آئینه ، قلمدان و غیره مورد استفاده قرار داده شده است.
کارگاه پژوهشی پاپیه ماشه پژوهشکده هنرهای سنتی :
آثار بسیاری از جنس لاکی بصورت جلد کتاب، قلمدان، قاب آئینه و غیره مربوط به دوره قاجار باقی مانده که بسیاری از این آثار در موزه های کشور نگهداری میگردد. حضور انبوه این آثار جایگاه این هنر را در میان هنرهای سنتی ما نشان میدهد. این هنر در چند دهه اخیر کاملاً مهجور مانده و تقریباً تعداد انگشت شماری هنرمند را میتوان سراغ داشت که در این عرصه و بطور حرفه ای فعالیت می نمایند بنابراین هنر پاپیه ماشه را باید از جمله هنرهایی دانست که نیاز به حمایت دارد. با درک این مهم پژوهشکده هنرهای سنتی در سال 1394 نسبت به تاسیس کارگاه پاپیه ماشه اقدام نمود تا با انجام طرح های پژوهشی در خصوص مواد و مصالح و تکنیک های ساخت پاپیه ماشه های قاجاری، به تولید آثار از این جنس با کیفیت بهتر انجام شود.
این کارگاه در حال حاضر توسط خانم رویا آل عمران و سارا زمانی اداره می شود.
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما