تماس با ما
دفتر ریاست
تلفن                                              66758760
فکس                                             66758761 
مسئول دفتر ریاست              داخلی    124
تلفنخانه پژوهشگاه                            60-66736452
                                  
مدیر گروه بافت                    داخلی     158
مدیر گروه تزئینات                داخلی     315
مدیر گروه باغ و منظر             داخلی     334
مدیر گروه بنا                         داخلی   343
مدیر گروه دستکند                داخلی    313
دبیرخانه معماری دستکند                     66736789

مجله اثر                             داخلی    344

آدرس ایمیل       abniehvabaft.richt@gmail.com
نشانی پژوهشگاه: تهران، میدان امام خمینی ، خ سی تیر ، روبروی ساختمان موزه ملی طبقه همکف راهرو شرقی
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما